We trust in Democracy

-

>> SOITM's Map of North of Iraq - Ethnic Distribution of Non-ruling Communities (Minorities) <<

Home HRs Documents UNAMI Universal DHR Minority Rights Rights of IP Reform at UN Universal PR

Türkiye’nin hegemonyası altında Türkmen siyasi sisteminin kuruluşu ve çöküşü
Basın ve siyasi eylemler kampanyası
Türkiye Irak Türkmenlerinin siyasi iradesine saygı göstermelidir

Irak Türkmen Cephenin çöküşü ve yeniden inşası

Türkiye’nin hegemonyası altında Türkmen siyasi sisteminin kuruluşu ve çöküşü
Irak Türkmen Cephensinin çöküşü ve yeniden inşası
 • Zorla kurulan Türkmen Cephesi'nin işleyişi, cepheyi kuran Türk sorumluların arzu etti gibi gitmiyordu
 • Yönetim kurulu toplantılarında günlük kavgalar vardı, 1995 yılının sonuna yakın liderler arasındaki silahlı çatışma gerçekleşti
 • Bu silahlı çatışma Türkiye'deki güç merkezlerinin (Asker ve İstihbarat) arasındaki çatışmanın yansımasıydı
 • Cephe içinde neler olup bittiği, cepheyi kuran Türkiye sorumluları için hiç önemi yoktu
 • Onlar için önemli olan cephenin dış ilişkileri ve politikasıydı, Türkiye’nin çıkarlarına uygun olmayan çalışmaları ve Türkiye’nin kırmızı çizgilerine uymayan politikaları engellemekti, bunların çoğu Türkmen çıkarlarına aykırıydı
 • Çoğu Erbil'den birkaç Milli Türkmen partisi yönetim kurulu üyesi, liderlerine rağmen cepheye katılmıştı
 • Parti, Türkiye’nin mali ve siyasi desteğinden yoksun kalırken, cepheye katılanlara maaş bağlandı
 • Türkmen Milli partisi cepheye katılan üyelerini görevden aldı, bu üyeler yaklaşık bir yıl sonra kendi iradeleriyle cepheyi bıraktılar
 • Parti liderleri üzerindeki Türkiye’nin kısıtlamaları, partinin uluslararası arenadaki Irak muhalefeti faaliyetlerine katılımını büyük ölçüde azalttı
 • ABD’de petrol-karşılığı-gıda programından elde edilen gelirin dağıtılması toplantılarında olduğu gibi
 • Türk istihbarat teşkilatının kontra gerilla dairesi başbakanı, toplantıların düzenleyicilerinden biri olan Ahmet Çelebi’den, Türkmenleri toplantılar listesinden çıkarmasını istedi
 • Böylece Türkiye, Türkmenleri aylık olarak milyonlarca dolar gelirden mahrum etti ve Kürt partilerine ayda 120 milyon dolar tahsis edildi
 • Cepheyi yeniden kurmak ve Türkmen siyasetini ve siyasetçisini kontrol etmek için, Türk istihbaratı 1996 yılında yeni bir kampanya başlattı
 • Partinin yönetim kurundan Türkiye’ye bağlı bir Türkmen olan Mustafa Kemal Yayçılı, 1996’da Erbil’de ortaya çıktı
 • Yayçılı Türkmen cephesini yeniden yapılandıracak ve Türkmen cephesine katılmayı reddeden Milli Türkmen partisinin ve Türkmen kardeşlik kulübünün yapısını değiştirecek
 • Irak Türkmenleri canlı, bilinçli ve dinamik bir toplumdur, buda edebiyatları, sanatları, kültürleri ve eğitim seviyelerinden kolay anlaşılır, bundan dolayı kolay diz çöktürülemezler.
 • Yayçılı, parti liderlerinin iradesine karşı cepheye katılan Erbillileri, parti liderini ve yönetim kurulu üyelerini değiştirip aynı tarzda beraber çalışmaya ikna edemedi, Erbilliler çalışma tarzını değiştirmekte ısrar ettiler
 • Yayçılı, Milli Türkmen partisinin ikinci kongresini düzenlemeye, liderini ve yönetim kurulu üyelerini değiştirmeye, kendisini lider seçtirmenin çalışmalarına zaten başlamıştı
 • Aynı zamanda, Yayçılı Kardeşlik kulübünde çatlak yaratmaya ve yönetim kurulunu bölmeye başlamıştı
Home About SOITM Contact Links Turkmeneli TV Turkmeneli FM Turkmen Aspect ----

     SOITM
Stichting Onderzoekscentrum Iraaks Turkmeense Mensenrechten

Nijmegen - The Netherlands
soitm@turkmen.nl