We trust in Democracy

-

>> SOITM's Map of North of Iraq - Ethnic Distribution of Non-ruling Communities (Minorities) <<

Home HRs Documents UNAMI Universal DHR Minority Rights Rights of IP Reform at UN Universal PR

Türkiye’nin hegemonyası altında Türkmen siyasi sisteminin kuruluşu ve çöküşü
Basın ve siyasi eylemler kampanyası
Türkiye Irak Türkmenlerinin siyasi iradesine saygı göstermelidir

Türkmen Milli Partisi'nin yeniden inşası süreci, ve gözdağı vermek ve sindirmek

Türkiye’nin hegemonyası altında Türkmen siyasi sisteminin kuruluşu ve çöküşü
Türkmen Milli Partisi'nin yeniden inşası süreci, ve gözdağı vermek ve sindirmek
 • Türk siyasi zihniyetinin bencilliği, Türk toplumunun deyim gibi kullandığı birçok cümlede görünmektedir, örneğin:
  • Türkün Türk'ten başka dostu yoktur
  • «Bütün alem kurban olsun benim yurduma» bir şarkıdır Türk radyo ve televizyonlarında sıkça okunur
 • Türkmenlere yönelik Türkiye politikasına en basit bir bakış, şunu kanıtlıyor
  • Türk siyasetçisi, Irak Türkmenlerini vatanı için feda ettiğini sanıyor
  • Türk siyasetçisi, Türkmen siyasetini kontrol etmek için her yolu mubah kılarken vatanı için yaptığını sanıyor
 • Irak Türkmen siyasi sistemini Türkiye yönetirken, İdari ve hukuki caydırıcılığın olmaması ve Türkiye idare sisteminde, özellikle istihbarat teşkilatlarında, bireysel kararların yoğun olması, Türk yetkilisinin Irak Türkmenleri için istediği her türlü zalimce kararları vermesini kolaylaştırdı, kanıt olarak:
  • Türkmen politikacısının şu ifadesi “En ufak bir Türk memuru, Türkmenlerin geleceği hakkında en zalimce kararlar verebiliyordu”
  • New York’ta düzenlenen Gıda karşılığı petrol programının gelirinin dağıtılması toplantısının katılımcıları arasından Türkmenlerin çıkarılması emrini veren MİT’teki kontra-terör şube başkanıydı (M. E).
 • Bir çok engel olmasına rağmen Türkiye Türkmenler yönelik bu politikasını uygulamaktadır:
  • Türkmenlerle aralarındaki kan veya akrabalık bağı
  • Senelerce insan hakları ihlallerine maruz kalan Türkmenlerin çok zor durumları
  • Türkiye’ye bel bağlamaları ve Türkiye’yi tek kurtarıcı görmeleri
 • Bunlar, Türk siyasi zihniyetinde adalet Erdeminin olmadığının ve vicdan ve ruh caydırıcılığının bulunmadığının açık kanıtlarıdır
 • Türkiye, Türkiye'nin komşusu ülkelerdeki (Suriye, Yunanistan ve Balkanlar) tüm Türk asıllı azınlıklara aynı politikayı uygular.
 • Türkmen Cephesi'nin kuruluşu sırasında ve sonraki bir yıl içinde 1996'nın başlarına doğru, Türkmen Milli Partisi neredeyse tamamen dağılmıştı, bunun bazı nedenleri:
  • Türk istihbaratının Milli Türkmen partisi yönetiminde Türkmen cephesi projesini destekleyen bir grubun oluşturulmasından sonra, partinin lider kadrosu arasına ayrımcılığı soktu
  • Partinin faaliyetleri doğrudan Türk yetkilileri tarafından sınırlandırıldı ve dolaylı olarak partinin merkezî liderliğinden para desteği kesildi
 • Yayçılı'nın Erbil'deki misyonu, ne pahasına olursa olsun Milli Partiyi tamamen Türk makamlarının kontrolü altına sokan bir biçimde yeniden inşa etmek ve Türkiye tarafından istenmeyenleri uzaklaştırmaktı. Yayçılı:
  • Kısa bir süre önce partiden çıkarılan Erbillileri getirdiği aşağılayıcı planları gerçekleştirmek için beraber çalışmaya ikna edemedi.
  • Ancak Türkmen kardeşlik kulübü başkan yardımcısı Vedad Arslan'ı ikna etmeyi başardı
  • 18 - 20 Ağustos 1996 tarihinde partinin ikinci genel kongresini düzenledi
 • Milli Parti'yi yeniden yapılandırmasında Yayçılı'nın misyonunu kolaylaştırmak için:
  • Konferansı düzenlemek için Erbil şehri seçildi ve istenmeyen parti liderleri konferansa katılmamak için tehdit edildi, aksi takdirde sınırdan geçerken tutuklanacakları ulaştırıldı
  • Bu liderlerin birkaçının daha önceleri Türk istihbaratı tarafından tutuklanmışlardı
  • Türkmen Milli Partisi'nin başkanı Ankara'da Türk istihbaratı tarafından kaçırılmıştı
  • Parti liderlerinden biri, arabasının içinde bir silah bulunması nedeniyle Türkiye'ye girdiğinde tutuklanmıştı. Türk istihbaratı ila işbirliği yapan bir Türkmen, silahı Erbil'de habersizce arabasına yerleştirdiği anlatılmaktadır
  • Türk istihbaratı, emirlerine karşı çıkan Türkmen politikacılarını hemen cepheden atıyordu, susmadıkları zaman çocuklarını kaçırmak dahil her türlü tehdit edebiliyordu
 • Parti'nin ikinci kongresini Erbil'de düzenleyen Yayçılı, kendisini parti başkanlığına ve Arslan'ı vekili olarak seçtirdi ve partinin lider kadrosunun neredeyse tamamını değiştirdi
 • 24 Eylül 1996'da Türkmen Kardeşlik Kulübü Başkanı Sanan Kasap, bir grup yönetim kurulu üyeleri ile birlikte istifalarını sundular kulüpten ayrıldılar, Vedat Arslan Türkmen Kardeşlik Kulübü başkanı oldu

     Next

Home About SOITM Contact Links Turkmeneli TV Turkmeneli FM Turkmen Aspect ----

     SOITM
Stichting Onderzoekscentrum Iraaks Turkmeense Mensenrechten

Nijmegen - The Netherlands
soitm@turkmen.nl