We trust in Democracy

-

>> SOITM's Map of North of Iraq - Ethnic Distribution of Non-ruling Communities (Minorities) <<

Home HRs Documents UNAMI Universal DHR Minority Rights Rights of IP Reform at UN Universal PR

Türkiye’nin hegemonyası altında Türkmen siyasi sisteminin kuruluşu ve çöküşü
Basın ve siyasi eylemler kampanyası
Türkiye Irak Türkmenlerinin siyasi iradesine saygı göstermelidir

Türkiye Irak Türkmenlerinin siyasi iradesine saygı göstermelidir

Basın ve siyasi eylemler kampanyası
Türkiye Irak Türkmenlerinin siyasi iradesine saygı göstermelidir
 • Türkiye, 1990’dan beri Türkmen siyasi sistemine egemendir, Türkiye çıkarları lehine kullanmaktadır
 • Türkiye bağımsız genel Türkmen meclisinin kurulmasını engelliyor,
 • Türkiye’nin egemen olduğu Türkmen meclisi, Mayıs 2011’de Bağdat'taki Türk elçiliği tarafından kapatıldı
 • Türkiye'nin Irak Türkmen politikası, Türkmen siyasetinin başarısızlığının ve Türkmenlerin yaşadığı çöküntülerin en önemli nedenidir
 • Irak, Arap ve uluslararası toplumu bu insanlık dışı Türk politikası hakkında bilgilendirmek için, 5 aşamada ve aşağıdaki başlık altında bir basın ve siyasi eylem kampanyası yürütülecektir:
**********************
Kampanya: Türkiye Irak Türkmenlerinin siyasi iradesine saygı göstermelidir
Amaç: Türkmen siyasetini Türkiye devleti hegemonyasından kurtarmaktır
Yaklaşım: Irak Türkmenlerinin siyasetinin başarısızlığının ve Türkmenlerin yaşadığı çöküntülerin en önemli nedeni olan Irak Türkmenlerine yönelik Türkiye’nin politikasının yanlış ve yasadışı uygulamalarını aydınlatmaktır
Yöntem:
 • Makaleler posterler gibi yayınlar
 • Hükümet yetkilileri, politikacılar, basın ve Irak konusunda uzmanlarla görüşmeler
Kampanya aşamaları:
 • 1. Aşama: Faaliyetleri Türkmen siyasetçiler ve aydınlarla sınırlamak
 • 2. Aşama: Türkmen ve Türkçe konuşan topluluklara hitap etmemek
 • 3. Aşama: Irak toplumuna açılmak
 • 4. Aşama: Arap ve İslam toplumlarına yönelmek
 • 5. Aşama: Uluslararası topluma açılmak
Araçlar: Doğrudan görüşmeler ve her türlü medya ve sosyal iletişim ağlarını kullanmak
Home About SOITM Contact Links Turkmeneli TV Turkmeneli FM Turkmen Aspect ----

     SOITM
Stichting Onderzoekscentrum Iraaks Turkmeense Mensenrechten

Nijmegen - The Netherlands
soitm@turkmen.nl