We trust in Democracy

-

>> SOITM's Map of North of Iraq - Ethnic Distribution of Non-ruling Communities (Minorities) <<

Home HRs Documents UNAMI Universal DHR Minority Rights Rights of IP Reform at UN Universal PR

Türkiye’nin hegemonyası altında Türkmen siyasi sisteminin kuruluşu ve çöküşü
Basın ve siyasi eylemler kampanyası
Türkiye Irak Türkmenlerinin siyasi iradesine saygı göstermelidir

Irak Türkmen Cephesinin kuruluşundan önce

Türkiye’nin hegemonyası altında Türkmen siyasi sisteminin kuruluşu ve çöküşü
Türkmen Cephesi kurulmadan önce
 • 1990 öncesi, Irak Türkmenleri en ağır insan hakları ihlallerine yıllarca maruz kalırken, Türkiye onlar için hiçbir şey yapmadı.
 • O zaman, büyük sayıda Türkmen aydınları ve akademisyenleri Türkiye'de bulunurken, siyasi parti kuramlarına Türkiye devleti izin vermedi.
 • Ağustos 1990’da Kuveyt işgalinden sonra, uluslararası destekle, yurt dışındaki tüm büyük Irak muhalefet grupları, 11 Mart 1991’de Beyrut'ta dev bir kongre düzenlemek için hazırlıkları başlattı.
 • Irak problemi artık uluslararası gündeme oturmuştu
 • Türkmen politikasından yararlanmak için, Türkiye’de Türkmen partisinin kurulmasına izin verildi
 • Beyrut kongresinden birkaç ay önce Irak Milli Türkmen partisi kuruldu, kongreye katılması Türkiye tarafından desteklendi
 • 1990’ların başlarında Irak muhalefetinin yurtdışındaki faaliyetleri büyük ölçüde arttı
 • Irak sorunu uluslararası gündemi meşgul edeni bir çok yıl olmuştu
 • Irak muhalefeti dev Arap ve Kürt siyasi gruplarından oluşuyordu, ve muhalefetin liderliğinde önemli rol oynayan Kürt partileri muhalefet yönetiminde olan Türkmenleri engellemeye dışlamaya çalışıyordu
 • Irak problemi artık uluslararası gündeme oturmuştuIrak milli Türkmen partisinin sorumlulukları artmıştı ve muhalefet yönetimde rol alması için yoğun çabalar göstermesi gerekiyordu. Para desteği bulma şansı artmıştı
 • Türkiye’nin kontrolünden sıkılan Türkmen politikacılar, partinin karar alma mekanizmasına müdahalelerini engellemek için Türk sorumlulardan kaçınmaya çalışmaya başlamıştı
 • O zaman, Türk makamlarının Milli Türkmen partisi liderlerine karşı tutumu, ve tüm Türkmen siyasetini kontrolü altına almayı hedefleyen çabaları başladı
 • Türkiye yönetimi Irak Türkmen Cephesini kurdu
 • Malum nedenlerden dolayı yeni kurulan Milli Türkmen Partisinin öz finansmanı pek yoktu Aslında partiyi tek başına finanse etmek için Türkiye kendini farz etmişti
 • Zira, finans kontrolü, Türkmen siyasetçisini ve parti çalışmasını kontrol emenin en iyi yoldur
 • Bu politikayı 23 yıldır Türkiye Türkmen Cephesine uygulayarak cepheyi tam kontrol ediyor
 • Bu politika ile Türkiye, Azerbaycan'ın Türkmenlere verdiği desteği ve çok ayrısını engelledi
 • Irak muhalefetinin toplantıları, 1990’dan 2003’e kadar yoğun şekilde devam etti
 • Toplantılar ayrı ülkelerde düzenlenirdi, Lübnan Arabistan İran Avusturya İngiltere Amerika
 • Muhalefet birçok ülkede ofisleri açtı
 • Irak muhalefet partileri mali ve politik destek elde etmek için Batılı ve Arap ülkelerinin hükümetleriyle bir araya geldi
 • Milli Türkmen partisi, yoğun uzman siyasi çaba gerektiren tüm bu çalışmalara katılmalıydı
 • Toplantılara katılmak için, Türk hükümetinden (Dışişleri-istihbarat) izin almak gerekiyordu
 • Onay alındıktan sonra, mali destek sağlanırdı ve döndükten sonra bilgi istenirdi
 • Bu prosedür, harcama gerektiren çalışmalar başta, neredeyse tüm çalışmalarda gerekliydi
 • Toplantılara katılmak için hükümetten bazen izin çıkmazdı
 • Örneğin, Gıda karşılığı petrol gelirinin dağıtımı için düzenlenen toplantıya Türkmenlerin katılımını Türkiye engelledi
 • Böylece, Türkiye, Türkmenleri aylık verilen milyonlarca Amerikan dolarından mahrum etti
 • Türk yetkililer emirlerini Milli Türkmen Partisinin siyasetçilerine geçiremediklerini anlayınca, parti liderlerini partiden uzaklaştırdılar
 • Türkmen Cephesi'ni kurmak için, Türk istihbaratı, Türkmen siyasi haritasını değiştirdi
 • Daha sonra Türkiye, Türkmen siyasetine tamamen hakim oldu
 • Yine de, Türk yetkililer önemli konularda belli Türkmenleri görevlendirdiler, örneğin
 • 1999 New York toplantısına M. Ziyai farz edildi, Londra toplantısına gizlice gönderildi
Home About SOITM Contact Links Turkmeneli TV Turkmeneli FM Turkmen Aspect ----

     SOITM
Stichting Onderzoekscentrum Iraaks Turkmeense Mensenrechten

Nijmegen - The Netherlands
soitm@turkmen.nl