We trust in Democracy

-

>> SOITM's Map of North of Iraq - Ethnic Distribution of Non-ruling Communities (Minorities) <<

Home HRs Documents UNAMI Universal DHR Minority Rights Rights of IP Reform at UN Universal PR

Türkiye’nin hegemonyası altında Türkmen siyasi sisteminin kuruluşu ve çöküşü
Basın ve siyasi eylemler kampanyası
Türkiye Irak Türkmenlerinin siyasi iradesine saygı göstermelidir

Irak Türkmen Cephesinin kuruluşu

Türkiye’nin hegemonyası altında Türkmen siyasi sisteminin kuruluşu ve çöküşü
Irak Türkmen Cephesinin kuruluşu
 • Türkmen siyasilerini ve Türkmen siyasi kuruluşlarını bir kuruluş altına sokmak, Türkmen dosyasıyla ilgilenen Türk sorumluları ve bazı Türkmen siyasetçiler tarafından, cephe kurulmadan bir yıldan fazla bir süre önce konuşuluyordu
 • Türk dışişleri bakanlığının ve istihbaratının Irak Türkmenleri cephesinin kurulması için çalışmaları 1994 yılının ortalarında başladı
 • Türkmen cephesinin kuruluşunu ve çalışmasını denetlemek için, dünyaca tanılan Türkmen bilim adamı İhsan Doğramacı, bir üst düzey Türk siyasetçisi tarafında ikna edildi, Bazı kaynaklara göre o siyasetçi S. Demirel’dir
 • Doğramacı, bir grup Türkmen akademisyeni ile Irak Türkmen cephesinin kurulması için “Türkmen Şurası” adı altında bir yapay kuruluş kurdu
 • Türkmen Şurasının resmi kaydı yoktu, tüzüğü yazılmadı, düzenli bir şekilde toplantısı olmadı ve üyeleri tam kadro olarak bir kez bile bir araya gelmedi
 • Irak Türkmen cephesini Türk Dışişleri Bakanlığı ve Türk istihbarat teşkilatı kurdu
 • Türkmen Cephesi’nin kuruluşu bir devlet dairesinin kuruluşu gibiydi, dışişleri bakanlığı ve istihbarat görevlileri tarafından personel alımı için görüşmeler yapıldı. Personele aylık maaş tahsis edildi
 • O dönemde Türkmen siyaseti gereksinimleri böyle bir kuruluşun kurulmasına ne müsaitti nede gerekli kılıyordu, Türkmen cephesine tabi tutulan 5 kuruluşun pozisyonları şöyleydi:
  • Yalnız 2 Türkmen partisi vardı ve aralarında büyük anlaşmazlıklar yoktu
  • En büyük Türkmen partisi olan Milli Türkmen partisi, cephe kurulmasına karşı çıkıyordu ve katılmayı reddediyordu
  • Siyasi bir kuruluş olmayan Türkmen kardeşlik Ocağı cepheye katılmayı reddediyordu
  • Irak Türkleri kültür ve yardımlaşma derneği, 1959’da kuruluşundan bu yana Türkiye’nin şartlarına tabi bir sivil toplum kuruluşudur
 • • 24 Nisan 1995”te Türkmen cephesinin kuruluşu ilan edildiğinde:
  • Türkmen Cephesi’nin kuruluşunun bir çalışması olarak, Türkmen Bağımsızlar hareketi 1994 yılı sonuna doğru kuruldu
  • Türkmen Milli partisi liderleri etkisiz hale getirildiler ve iradelerine rağmen parti cepheye girdirildi
  • Türkmen Kardeşlik Ocağı cepheye katılmamasına rağmen, Cepheyi oluşturan kuruluşlar arasında ilan edildi
 • Türkmen cephesi projesini gerçekleştirmek için Türkiye istihbaratı şunlardan yararlandı:
  • İşbirlikçiler
  • Milli partinin liderleriyle anlaşmazlıkları olanlar
  • Parti lider kadrosunda yer alamayanlar
  • Partinin politikasından ve liderlerinin performansından memnun olmayanlar
Home About SOITM Contact Links Turkmeneli TV Turkmeneli FM Turkmen Aspect ----

     SOITM
Stichting Onderzoekscentrum Iraaks Turkmeense Mensenrechten

Nijmegen - The Netherlands
soitm@turkmen.nl