We trust in Democracy

-

>> SOITM's Map of North of Iraq - Ethnic Distribution of Non-ruling Communities (Minorities) <<

Home HRs Documents UNAMI Universal DHR Minority Rights Rights of IP Reform at UN Universal PR

Türkiye’nin hegemonyası altında Türkmen siyasi sisteminin kuruluşu ve çöküşü
Basın ve siyasi eylemler kampanyası
Türkiye Irak Türkmenlerinin siyasi iradesine saygı göstermelidir

Türkmen Milli Partisi'nin yeniden inşa süreci, ve medya kanalıyla teşhir etmek

Türkiye’nin hegemonyası altında Türkmen siyasi sisteminin kuruluşu ve çöküşü
Türkmen Milli Partisi'nin yeniden inşa süreci, ve medya kanalıyla teşhir etmek
 • Bu süreç, Türkmen Cephesinin kuruluşlarının çoğu ayrıldıktan sonra, Cephe’nin neredeyse çözüldüğü 1996 yılının ilk aylarında başlatıldı
 • Bu süreçte, Türk istihbaratı, Türkmen Milli partisinin lider kadrosunu Türkmen Cephesine katılmaya ikna etme umudunu kayıp etmişti
 • 1995’in sonlarına doğru Türk istihbaratının düzenlediği bir toplantıda Cephe projesini eleştirdiği için Türkmen Milli partisi başkanı Muzaffer Arslan istihbaratçılar tarafından toplantıdan atıldı
 • Türkiye, Türkiye’ye itaat etmeyen ve cepheye katılmayı reddeden Milli partisi liderlerini nerdeyse 2 yıl boyunca dışladı muharebe etti
 • Partinin kurucusu olan bu liderler parti çalışmalarını aksatmadılar ve görevlerine bağlı kaldılar sorumluluklarını bırakmadılar
 • Nokta dergisinin 1996 Nisan ayı sayısında 56. sayfasında, milli parti liderlerine karşı iftiralar dolu bir teşhir makalesi yayınlandı
 • Aynı dergiyi, Türkmen cephesinin kuruluşuna gözetim yapan profesör İhsan Doğramacı’yı teşhir etmek için Türk ordusu kullanmışta
 • Makale, Cephe projesini destekleyen Türkmeneli partisi başkanı, Riyaz Sarı kâhya, hariç, karşı duran liderlerin fotoğraflarını yayınlamıştı
 • Türk istihbaratının Türkmen lidelerine böylesine, en temel ahlaki değerlerden yoksun iftiralar atması Irak Türkmenlerine açık bir ihanettir
 • Söz konusu, Milli partisi lider kadrosu o zaman ve bugün, Irak’taki ve Türkiye'deki Türkmen toplumu nezdinde saygıyla tınılmaktadırlar
 • Makale, olayları saptırarak, Türkmen liderlere ağır suçlamalar yönelterek, Türkmen ve Türk vatandaşını onlara karşı kışkırtmayı içeriyordu
 • Makale:
  • Riyaz Sarı Kâhya’yı övüyor, Arslan’a siyasetin kapısını açtığını ve onu Türkmen halkının kabul etmesine sağladığını vurguluyor
  • Partinin lider kadrosundan Hasan Özmen’e hakaret ediyor, onu kör Hasan olarak tanımlıyor, Suriye’de Türkmen lideri Kocava yanında Ofis Boy çalıştığını ve Kocava tarafında sık sık dövüldüğünü iddia ediyor. Ayrıca makale Özmen’i Esad ajanlığıyla suçluyor
  • Özmen’ın partide yükselişini onun Arslan’la tanışmasına bağlıyor
  • Partinin lider kadrosundan Dr. Aydın Beyatlı’yı Saddamcı olarak suçluyor, onun partide yükselişini Özmen sağladığını vurguluyor
  • Yaşar İmamoğlu'na hiç alakası olmayan suçlamalar yöneltiyor, onu silah kaçakçılığıyla ve Kerkük’teki malı Kürtlere satmakla suçluyor
  • Arslan’ı, Parti dışındaki Türkmen siyasetçileri dışlamakla ve onları çoğunu siyasetten uzaklaşmasına neden olmasıyla suçluyor
  • Gerçekleri saptırarak, Arslan’ın tabandan gelen baskıyla cepheye katıldığını vurguluyor, ancak çok net olarak bilinen Türk istihbaratı baskısıyla Türkmen Milli partisi cepheye katıldı, Arslan cepheye katılmayı hiç benimsemedi
  • İkna edici kanıt sunmadan, çelişkili iddialarla, Cephe projesine karşı çıkan neredeyse tüm parti lider kadrosunu hırsızlıkla suçluyor.
  • Cephe bütçesinde 180 bin doların keyfi ve amacı dışında harcandığını vurguluyor, ve Arslan’ı gösteriyor, ancak cephe kuruluşundan önce ve sonra, Arslan Türk idaresi tarafından dışlanmıştı, cephe idaresinde hiçbir rolü olmadı.
Home About SOITM Contact Links Turkmeneli TV Turkmeneli FM Turkmen Aspect ----

     SOITM
Stichting Onderzoekscentrum Iraaks Turkmeense Mensenrechten

Nijmegen - The Netherlands
soitm@turkmen.nl